Publikácia oboznámuje čitateľov so základnými princípmi algoritmizácie, riešenia problémov na počítačoch a tvorby programov. Čitatelia získajú základné poznatky a zručnosti z programovania v jazyku Java, naučia sa narábať s údajovými typmi a ladiť programy v prostredí NetBeans. Získajú prehľad o vlastnostiach a udalostiach komponentov. V kurze sa kladie dôraz na rozvoj programátorského myslenia, porozumeniu princípov programovania a budovaniu správneho programátorského štýlu.

Publikácia vysvetľuje základy programovania v programovacom jazyku Java efektívnym a zrozumiteľným spôsobom overeným na stovkách študentov.