Oblasť databázových systémov a aplikácií pracujúcich s databázami predstavuje už mnoho rokov najpočetnejšiu skupinu aplikácií. Prakticky každá činnosť, ktorú dnes vykonávame prostredníctvom počítačov alebo smartfónov niekde v sebe ukrýva údaje organizované alebo organizovateľné do tabuliek.

Schopnosť vytvoriť vlastnú databázovú aplikáciu často predstavuje u začínajúceho programátora prvý kontakt s realitou – so spracovaním skutočného problému, tvorbou používateľského rozhrania, testovaním aplikácie i správania používateľa.

Nasledujúce riadky sú venované práci v prostredí Delphi, ktoré sa napriek svojmu veku a viacerým alternatívnym vývojovým prostrediam stále zubami-nechtami drží v prostredí stredných škôl a predstavuje najčastejší kontakt študentov s RAD (Rapid Application Development) prostredím a udalosťami riadeným programovaním.

Publikácia vznikla v rámci projektu KEGA 015UKF-4/2013: Moderná informatika - nové metódy a formy pre efektívne vzdelávanie.